Wat zijn metatags?

Metatags spelen een grote rol bij zoekmachine optimalisatie. Metatags vertellen een zoekmachine waar een website over gaat. Vooral de title tag en de description metatag zijn erg belangrijk. Deze worden weergegeven bij de zoekresultaten van zoekmachines.
Daarnaast is de keywords metatag voor sommige zoekmachines ook belangrijk.

Metatags plaats je in de broncode van een webpagina. Voor WordPress zijn er diverse SEO plug-ins te vinden op internet. Zoals All in One SEO Pack en WordPress SEO door Yoast. Wij kunnen deze voor u installeren.
Lees meer

Maak korte zinnen

Lange zinnen zijn vervelend om te lezen.
Als je de aandacht wilt vasthouden, gebruik dan geen lange zinnen.
Maak van een lange zin kortere zinnen door punten te zetten.
Lees meer

Gebruik werkwoorden

Gebruik in je teksten zoveel mogelijk werkwoorden.
Als je geen werkwoorden gebruikt verdwijnt namelijk de actie uit een zin.
Lees meer

Vermijd uitdrukkingen die niet veel voorkomen

Uitdrukkingen die in het normale dagelijkse taalgebruik niet veel voorkomen noemt men ook wel laagfrequente uitdrukkingen. Het is beter om deze laagfrequente uitdrukkingen te vermijden omdat niet iedereen ermee bekend is. Hierdoor zullen je teksten voor iedereen begrijpelijk zijn.

Schrijf actief

Schrijf in de actieve vorm (dus geen lijdende vorm).
Dit betekent dat je de werkwoorden zijn en worden niet moet gebruiken.
Lees meer

Vermijd formele taal

Vermijd formele taal. Schrijf zodanig dat de lezer het begrijpt.
Het is heel eenvoudig om formele taal te vermijden.
Lees meer

Vermijd ouderwetse woorden

Ouderwetse woorden komen in het dagelijkse taalgebruik niet of nauwelijks voor.
Je kunt een ouderwets woord beter vervangen door een modern woord.

Je maakt de tekst een stuk gemakkelijker om te lezen als je moderne woorden gebruikt,
Lees meer

Vermijd wetenschappelijke woorden

Het is beter om in een tekst, die niet puur voor bepaalde wetenschappers bedoeld is, geen wetenschappelijke woorden te gebruiken.

Wetenschappelijke termen zijn voor de doorsnee mens vaak niet te begrijpen, hoewel deze termen in een bepaalde wetenschap wel veel kunnen voorkomen.
Lees meer

Vermijd vaktaal (jargon)

Jargon is hetzelfde als vaktaal. Het is taal die gebruikt wordt binnen een bepaalde groep of beroep.
Jargon is vaak moeilijk te begrijpen voor een buitenstaander. Om je tekst voor iedereen begrijpelijk te maken kun je jargon beter vermijden. Als jargon niet te vermijden is kun je het in eenvoudige, begrijpelijke woorden uitleggen.
Lees meer

Gebruik concrete woorden

Wil je dat je website voor iedereen duidelijk is? Schrijf dan zonder vage en abstracte termen.
Gebruik zoveel mogelijk concrete woorden.
Concrete woorden verwijzen naar concrete dingen. Dingen die je kunt voelen, zien, ruiken of horen.
Lees meer