Gebruik concrete woorden

Wil je dat je website voor iedereen duidelijk is? Schrijf dan zonder vage en abstracte termen.
Gebruik zoveel mogelijk concrete woorden.
Concrete woorden verwijzen naar concrete dingen. Dingen die je kunt voelen, zien, ruiken of horen.

Dus niet:
Wat is de aard van zijn behandeling?
Welke speciale vaardigheden heeft hij met betrekking tot sport?

Maar zo:
Welke behandeling krijgt hij?
In welke sport is hij goed?