Maak korte zinnen

Lange zinnen zijn vervelend om te lezen.
Als je de aandacht wilt vasthouden, gebruik dan geen lange zinnen.
Maak van een lange zin kortere zinnen door punten te zetten.

Gebruik gemiddeld niet meer dan 10 tot 12 woorden per zin.

Een ander nadeel van lange zinnen is dat ze vaak niet kloppen.
Dit komt door de overdaad aan informatie, de vele opsommingen en zinsdelen die elkaar soms regelrecht tegenspreken.