De Staatsieportretten

Klant

Lijstenmakerij Wildevuur

www.destaatsieportretten.nl

Onze opdracht

Een website maken van een pagina met als doel om klanten te attenderen op het bestellen van de staatsieportretten op www.lijstenmakerijwildevuur.nl.

Techniek

Deze website is gebouwd met html, css en jquery.