De Staatsieportretten

Lijstenmakerij Wildevuur

www.destaatsieportretten.nl

Een website maken van een pagina met als doel om klanten te attenderen op het bestellen van de staatsieportretten op www.lijstenmakerijwildevuur.nl.

Deze website is gebouwd met html, css en jquery.