SLK lustrum

5 jaar levenseindekliniek

Klant

Stichting levenseindekliniek

www.slklustrum.nl

Onze opdracht

Maken van een (tijdelijke) website ter gelegenheid van het lustrum van de levenseindekliniek.

Techniek

Deze website is gebouwd in WordPress multisite CMS.