Is je website de moeite waard? In één oogopslag wil de kijker dat zien. Hou je website om die reden kort, interessant en ‘scanbaar’.

Vermijd ketens

Vermijd ketens van bijwoordelijke en bijvoeglijke bepalingen en bijzinnen.
Lange zinnen met veel bepalingen en bijzinnen maken het moeilijk om een tekst te begrijpen.
Een bijwoordelijke bepaling is een zinsdeel dat minder belangrijk is dan de rest van de zin.
Lees meer

Vermijd tangconstructies

In een tangconstructie staan zinsdelen of woorden uit elkaar die eigenlijk bij elkaar horen. Ze zijn vaak moeilijk te begrijpen. Deze zinnen kan je beter wijzigen in een hoofdzin en een bijzin.
Lees meer

Gebruik concrete woorden

Wil je dat je website voor iedereen duidelijk is? Schrijf dan zonder vage en abstracte termen.
Gebruik zoveel mogelijk concrete woorden.
Concrete woorden verwijzen naar concrete dingen. Dingen die je kunt voelen, zien, ruiken of horen.
Lees meer

Een duidelijke call to action

Een duidelijke call to action:

  1. Bevat een werkwoord.
  2. Is precies
  3. Is duidelijk
  4. Is dringend

Uitleg

Bevat een werkwoord
Een korte en krachtige actie zin

Is precies
Bel ons op telefoonnummer: 0612345678

Is duidelijk
Schrijf u gratis in voor de workshop

Is dringend
Schrijf nu in: vol =vol

Vermijd verbloemingen (eufemismen)

Een eufemisme is een verzachtende, verbloemende uitdrukking voor iets dat we liever niet direct bij naam noemen. Het komt in de plaats van een vervelende boodschap, een taboe of iets wat als kwetsend ervaren wordt.

Wil je dat de lezer uw vraag goed begrijpt en dat je tekst duidelijk overkomt?
Gebruik dan geen eufemismen.
Lees meer

Vermijd figuurlijke woorden

 

Figuurlijke woorden worden niet door iedereen begrepen. Ze kunnen namelijk ook letterlijk worden opgevat. Daardoor kan een tekst verkeerd worden begrepen.
Lees meer

Schrijf actief

Schrijf in de actieve vorm (dus geen lijdende vorm).
Dit betekent dat je de werkwoorden zijn en worden niet moet gebruiken.
Lees meer

Vermijd vaktaal (jargon)

Jargon is hetzelfde als vaktaal. Het is taal die gebruikt wordt binnen een bepaalde groep of beroep.
Jargon is vaak moeilijk te begrijpen voor een buitenstaander. Om je tekst voor iedereen begrijpelijk te maken kun je jargon beter vermijden. Als jargon niet te vermijden is kun je het in eenvoudige, begrijpelijke woorden uitleggen.
Lees meer

Gebruik werkwoorden

Gebruik in je teksten zoveel mogelijk werkwoorden.
Als je geen werkwoorden gebruikt verdwijnt namelijk de actie uit een zin.
Lees meer

Schrijf scanbaar

De bezoeker van je website leest lang niet alles. De tekst wordt als het ware gescand. Dus zet geen lange lappen tekst op je webpagina.

Om de tekst ‘scanbaar’ te maken is het handig gebruik te maken van:

  • Koppen en tussen-koppen
  • Witregels
  • Korte alinea’s (maximaal 50 woorden)
  • Bullets (bij opsommingen)
  • Afbeeldingen die bij de tekst passen